Постановление № 411 от 03.10.2012 г. Об утверждении Положения о порядке установления особого протовопожарного режима на территории Новоладожского городского поселения

Наименование:Постановление № 411 от 03.10.2012 г. Об утверждении Положения о порядке установления особого протовопожарного режима на территории Новоладожского городского поселения
Дата:03.10.2012

postanovlenie-411-ot-03.10.2012-g.-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-ustanovleniya-osobogo-protovopozharnogo-rezhima-na-territorii-novoladozhskogo-gorodskogo-poseleniya.doc