Постановление № 345 от 09.08.2012 г. Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета

Наименование:Постановление № 345 от 09.08.2012 г. Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Дата:09.08.2012

postanovlenie-345-ot-09.08.2012-g.-ob-utverzhdenii-poryadka-predostavleniya-inyh-mezhbyudzhetnyh-transfertov-iz-byudzheta-mo-novoladozhskoe-gorodskoe-poselenie-byudzhetu-volhovsko.doc